В НАШІЙ БІБЛІОТЕЦІ МОЖНА:

  - взяти цікаву книгу;

  - розповісти про книгу, яка сподобалась;

  - підготувати доповідь, повідомлення або презентацію;

  - знайти в мережі Інтернет потрібну для навчання інформацію;

  - почитати журнали та енциклопедії;

  - виконати домашнє завдання.

  ЩО ЧИТАТИ?

  Ви часто запитуєте бібліотекаря: “Дайте, будь ласка, почитати щось гарне.” Але різному емоційному стану відповідає різна художня література.

  Художнє слово володіє універсальною здатністю пробуджувати уяву, фантазію, переносити в омріяний світ, сприяти самовираженню через контакт із віртуальним художнім світом.

  Тому, якщо ти:

  - прагнеш до емоційної розрядки, то гарна, чуттєва поезія може налаштувати на ліричний лад;

  - хочеш відволіктись від буденних клопотів, то гостросюжетна проза - найкраще читання в такому випадку. Воно скрасить буденність та подарує цілу гаму переживань;

  - хочеш спонукати себе до емоційних роздумів про життя, то зображення людських доль – це читання для тебе;

  - хочеш заповнити свій вільний час, то читання – це змістовне, благородне і приємне проведення дозвілля.

  ЯК ВИБРАТИ КНИГУ ДЛЯ ЧИТАННЯ ?

  Зайшовши до бібліотеки, треба звернутись до її каталогів. В перекладі з грецької „каталог” означає „перелік”. Отже, каталог – перелік усіх книг, які є в бібліотеці. Каталог необхідний кожній бібліотеці, він служить посередником між книгою і читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є вбібліотеці потрібна йому книга, які книги є в бібліотеціз даної теми, які книги конкретного автора можна прочитати в цій бібліотеці.

  В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

  На книжкових виставках ти завжди знайдеш цікаві книги.

  Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації – короткі розповіді про зміст книги і поради, кому рекомендована дана книга.

  Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.

  ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ?

  Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись у його зміст. Пам’ятай, що читання підручника без напруження думки – марна трата часу.

  Працюй завжди з ручкою або олівцем в руках.

  Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.

  Поділи в думці текст на частини і знайди основну думку.

  Читаючи текст, пов’язуй його з часом, картою,графіками, схемами підручника. Пам’ятай, що безхронології та карти немає історії.

  Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти,явища з іншими.

  Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного. Коли такий план подано вчителем, то вивчай матеріал за планом.

  Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.

  Привчай себе до самоконтролю: обов’язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал,спочатку частинами, а потім – у цілому весь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам – просторо.

  Виконуй завжди домашні завдання.

  Долай труднощі, а не тікай від них. Працюй систематично і наполегливо над книжкою.

  ЯК ПРАЦЮВАТИ З ТЕКСТОМ ПАРАГРАФА?

  Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.

  Знайди в тексті відповіді на поставлені запитання. Виконай усі завдання.

  Запам’ятай усі терміни і поняття.

  Склади план своєї розповіді. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття.

  Як користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою?

  * Використовуючи навчальну, довідкову і додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.

  * Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: у підручнику,довіднику чи додатковій літературі.

  * Насамперед використайте підручник, потім – довідник, а тоді – додаткову літературу.

  * Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв. Залежно від мети використайте такі види читання:

  - читання – перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду – перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про її зміст);

  - вибіркове читання або повне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця; читання з різних видів записів прочитаного.

  * Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйтеся побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.

  ЯК ПРАЦЮЮТЬ З ДОВІДКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ?

  Навіть найрозумніша людина в світі не може пам’ятати великі події сучасного та минулого, численні дати, цифри, факти. Доповнюють пам’ять людини книги, які всезнають, словники, довідники, енциклопедії. Ці книги – друзі нашої пам’яті, вони дають відповідь на будь-яке питання. Як же ці книги побудовані? Як ними користуватися в роботі? Найпростіші з них :

  1. Словники. В них зібрані слова, розташовані в алфавітному порядку. Найбільшим попитом користується орфографічний словник. Майже всі ми ним користуємося, коли не знаємо, як писати те чи інше слово. Коли ж Вас цікавитиме значення слова та історія його походження – користуйтеся „Тлумачним словником”. Словник російського вченого і письменника В.Даля, де автор зібрав 200000 слів, особливо відомий. Кожне слово тут має пояснення і тлумачення. Цей словник надає велику допомогу причитанні російської дореволюційної літератури, пояснює слова, які нам сьогодні незрозумілі. Читаючи газети та журнали, ви часто зустрічаєтесь зі словами, які прийшли з інших мов народів світу – тут вам допоможе „Словник іншомовних слів”. Кожен учень – повинен мати відповідні навички роботи зі словником. Уважно переглядайте передмову до словників,знайомтеся з умовними позначеннями. Нашим добрим помічником є:

  2. Енциклопедії. Саме слово взяте з грецької мови і означає: „коло знань”. В наш час енциклопедіями називають книги, в яких коротко викладено у певній системі дані про науку,техніку, культуру, природу, мистецтво та ін. У більшості матеріал в енциклопедіях розміщено аалфавітному порядку.Винятком з цього є „Дитяча енциклопедія”. В ній матеріал розташований по системі знань. В її створенні брали участь педагоги, письменники, художники.Кожний том присвячений окремій галузі знань. У кожному томі вміщуються таблиці й різні допоміжні покажчики: хронологічний, алфавітний,бібліографічний. Останній рекомендує найбільш цікаві книги з теми, якій присвячено даний том. Як же користуватися „Дитячою енциклопедією.”? Насамперед, потрібно визначити, в якому том ізнаходиться потрібний матеріал. Припустимо, що вас цікавить історія середніх віків. „Історія людського суспільства” знаходиться в 7-му томі, отже, необхідний матеріал ми знайдемо в 7-му томі. Є ще галузеві енциклопедії: географічна, хімічна,технічна... Вони також допоможуть вам у вивченні шкільної програми.

  ЯК НАПИСАТИ РЕФЕРАТ?

  Визначити тему.

  Дібрати літературу: документи, першоджерела; монографії, довідники, збірники; газетні та журнальні матеріали.

  Ґрунтовно вивчити літературу.

  Скласти первісний варіант плану майбутнього реферату.

  Виділити основні питання.

  Систематизувати опрацьований матеріал.

  Остаточно продумати та уточнити план реферату.Обов’язково включити у план актуальні теми і їхзначення.

  Написати реферат.

  У кінці реферату слід скласти список використаної літератури.

  ЯК ЧИТАТИ ГАЗЕТУ?

  Читай газету щодня.

  Газети розкажуть тобі про найважливіші події, що відбуваються в нашій країні й у всьому світі.

  Перед тим, як почати читати газету, переглянь заголовки всіх статей – це допоможе тобі вибрати в ній найцікавіший матеріал.

  Читаючи газету, користуйся картою. Знайди на ній місця, про які прочитав у газеті.

  Пояснення незрозумілих слів знайди в словнику, або про їх значення запитай у вчителя, бібліотекаря.

  Опрацюй додаткові інформаційні джерела, що стосуються тематики, яка тебе дуже зацікавила.

  КОРИСНІПОСИЛАННЯ

  ЗНАЙТИНАС

  © 2024 . Всі права захищено. Розроблено веб-студією "Sigma"